MÕÕGA KUNST - see on isikupärase inimese arengukava, tema adaptsiooni võimete suurendamine, enese jõu teadvustamine ja tugevdamine, huvi suurendamine elu vastu, emotsionaalse tasakaalu loomine, kiiresti muutuvates elusituatsioonides (stressiolukorra puhul), inimorganismi üleloomulike võimete avaldumine.

Tegevuskava on koostatud 2000. aastal Meister A.P. Morozovi poolt väljatöötatud originaalse Meetodi alusel ja instruktorite V. Kalenski ja G. Kiseljovi kaasabil. Tegevuskava läbis igakülgse kontrolli ja testimise erivanuseliste inimgruppide seas ja erineva füüsilise ettevalmistusega gruppides. Tegevuskava näitas oma head efektiivsust seminaride ja kursuste ajal, mis toimusid Saksamaal, Hollandis, Rootsis, Tsehhis 2001 – 2002. a. 2003. a. kevadest MÕÕGA KUNSTI viiakse läbi Tallinnas.

MÕÕGA KUNST – mõõga valdamise põhiliste oskuste programm.

jaapani mõõk Kataan, Bokeen (puust)
hiina mõõk Dao, Dzjan
euroopa mõõk keskaegne (ühe-ja kahekäeline)
teivas, pulk erineva pikkusega
rõngas puust ja metallist
nöör, nuga  

Programmi kuuluvad kohustuslikud harud:

 • käe- ja jalalöögi tehnika
 • haaretest vabanemine
 • tõugete kunst (lähidistants)
 • praktiline enesekaitse
 • psühholoogiline ettevalmistus
 • oskus kasutada energiat stressiolukordades
 • ohutu distantsi loomine
 • kontroll agressiooni üle
 • inimese elutähtsate punktide mõju
 • inimestevaheline informatsioonilise energia vahetamine

 

üles
algusesse

Mis on mõõk? Millist tähtsust ta omab ja milleks on ta vajalik XXI sajandil? Kas te olete näinud, et keegi kõnniks tänavatel mõõgaga? Mõõk on ju ohtlik ja võib vigastada inimesi? Milleks ma pean õppima MÕÕGAKUNSTI, see ei aita mind tänaval?

Need on põhilised küsimused, mida esitatakse meile pidevalt. Me vaatleme MÕÕKA mitte ainult, kui hirmuäratavat külmrelva, vaid kui selget ja täpset elulist situatsiooni, mis nõuab kiireloomulist lahendamist. Kui teie poole liigub partner mõõgaga, siis te peate kiiresti ja ilma kõhklusteta tegutsema, muidu...

Seda just ongi vaja kaasaegsele inimesele. Talle tundub, et kõik on väga keeruline ja segane, just sellel põhjusel on arusaamatu, mida teha ja kuidas. Tekivad kõhklused ja ärevused, mis kogunevad inimesesse ja takistavad eluenergia liikumist, mille tagajärjel tekivad psüühilised häired ning erinevad haigused. MÕÕGAKUNST – see on võimalus arendada endas sellist mehhanismi, mis aitab näha eluliste probleemide lihtsust ning viivitamatut tegutsemist nende kiireks lahendamiseks. Selline, eluteel liikumine annab võimaluse vabastada tohutu jõu, mida me saame kasutada meie eesmärkide saavutamisel.

Kui kummaliselt kõlab, et MÕÕGAKUNSTi abil on võimalik saavutada väga siiraid inimestevahelisi suhteid ning programmi peamiseks ülesandeks on arendada suutlikkust sõprade ja partnerite leidmiseks. Väga ilus on, kui kaks inimest vehklevad mõõkadega, mõõkade liigutused on täpsed ja kategoorilised, siin ei ole kohta valskusel ja pettusel, seda märgatakse kohe, kui partner hakkab tegema ebasiiraid liigutusi.

Haletsemine on see, mis kõige rohkem segab. Enesehaletsus sünnitab haletsust teise inimese suhtes. Inimene võib omada sõprust ja armastust, kuid selle asemel ta muudab oma tõelised tunded haletsemiseks. Pidevalt haletsedes küsivad kõik, miks me oleme nii õnnetud? MÕÕGAKUNST kultiveerib siirust, mille tagajärjel tekib vastutus ning vastutus annab inimesele võimaluse areneda. Kui puudub vastutustunne, siis ei tule ka olulist meisterlikkust. Kultiveerides oma suhete ja ilmingute siirust treeningutel, inimene saab võimaluse olla iseendaga, mitte mängides erinevaid mänge,mis on tingitud sotsiaalse staatusega, leides sõltumatust ja piiramatuid võimalusi.

Mõõk – see on väga kõrgel tasemel vastutus iseenda ees, kuid eelkõige partneri ees. Seetõttu üsna kiiresti areneb tundlikkus ja intuitsioon. Mida kõrgem on elumotivatsioon, seda kiiremini toimub inimese oskuste ja vilumuste omandamine ning arenemine.
MÕÕGA KUNST – see on kontrollitavate ekstreemolukordade modelleerimine. Iga inimese jaoks rangelt doseerituid ja väga individuaalseid. Üheks tähtsaimaks aspektiks on motivatsiooni loomine meie käitumisele ja tegevusele. Universaalseks vahendiks motivatsiooni loomisel on ohutunne. Õppides tundma ohutunnet ja kultiveerides teda treeningutel, me tekitame motivatsiooni kõikide inimorganismi mehhanismide funktsioneerimise, mis ei võta osa inimese tavaelus. Kõik praktilised tegevused on loodud ühtsel printsiibil, me modelleerime olukorra, kus inimene on sunnitud tegutsema kindlal viisil.

Seda olukorda lahendades loomulikul viisil, inimene saab universaalse kogemuse, mida ta saab kasutada kogu oma elu jooksul. Ei ole vajadust midagi spetsiaalselt õppida.

Me ei õpeta võtteid ega tehnikat, me aitame leida universaalseid võtmeid (vilumusi, oskusi), mis on alati olnud inimeses endas, kuid millest ta pole teadlik ega kunagi pole kasutanud neid.

Et käsitseda hästi mõõka, selleks on vajalikud vilumused ja oskused: käte ja jalgade löögid, võtted ja nendest vabanemine, kiire liikumine ja distantsi muutmine, võitluse psühholoogia ja strateegia. Seepärast, inimene, kes praktiseerib MÕÕGA KUNSTI, võib kaitsta ennast ja oma lähedasi.

MÕÕGAKUNSTI peamiseks ülesandeks on vabanemine kõhklustest, ärevustest, hirmudest ning USK enese jõusse. Kui inimesel ei ole kartusi ja hirme, siis selliseid kartust-hirmutekitavaid olukordi tal lihtsalt ei tule ette. Aidata inimest saada oma isikliku saatuse rezisööriks ja sündmustega õpetada juhtima oma elu.

MÕÕGAKUNST – see on VAIMU maailm. VAIM KINNITAB JA LOOB! Me järgime tegevust, arengut ja oma andekuse avaldumist. Olemine käesolevas hetkes on ELUGA harmooniline, täis USKU ja JÕUDU. TERE tulemast MÕÕGA maailma!

TERE tulemast MÕÕGA maailma!

üles
algusesse

Läbinud MÕÕGAKUNSTI kursuse te vabanete:

 • ebakindlusest enese jõusse
 • kiirest väsimusest
 • elujõu vindumisest ja puudumisest
 • üleliigsest pingest
 • negatiivsetest tunnetest
 • ärevusest ja hirmudest, mis tekkivad suhtlemisel teiste inimestega
 • ülemäärasest agressioonist

Harjutused võimaldavad Teil omandada:

 • head füüsilist vormi
 • efektiivse enesekaitse oskusi
 • kergesti adapteeruda ekstreemsetes olukordades
 • teravdada tundeid ja arendada intuitsiooni
 • väsimust maha võtta ja vabaneda stressist
 • aktiviseerida Teie sisemisi reserve
 • omada elujõu energia ülejääki ja head tuju
 • leida uusi sõpru

üles
algusesse

MÕÕGAKUNST
Programmi kuuluvad mõõga käsitsemisoskuste omandamine.

 1. Erinevate mõõkade vehklemise eripära:
 • jaapani mõõk – Kataan, Bokeen (puust)
 • hiina mõõk – Dao, Dzin
 • euroopa mõõk – keskaegne (ühe-ja kahekäeline)
 • teivas, pulk – erinevate pikkusega
 • rõngas – puust ja metallist
 1. Hingamise alused
 2. Oskus kiiresti liikuda ja muuta asukohta
 3. Emotsionaalse seisundi diagnoosimine ja juhtimine
 4. Relva käsitsemise põhiprintsiibid üksikult praktiseerides:
 • õige keha asend
 • liikumise koordinatsioon
 • kavatsus ja keskpunkt
 • leebe ja karmi vaheldumine
 • oskus liikumises lõdvestuda
 • keha ja relva kooskõla
 1. Relvaga paaris praktiseerimine. Põhiprintsiibid:
 • kontroll agressiooni üle
 • ohutu distantsi määratlemine ja loomine
 • ohutu distantsi hoidmine olukorra muutumise korral
 • emotsionaalse seisundi kontroll
 • käte täitumine energiaga ja emotsionaalse keskuse ettevalmistus löökide abil
 • partneri keskpunkti otsimine liikumises
 • totaalne pinge ja lõdvestus
 • tundlikkuse suurendamine ja intuitsiooni aktiviseerimine
 1. Kontrollitavate ekstreemsituatsioonide modelleerimine:
 • kontrollitava ohutunde tekitamine
 • kahevõitlused mõõkadel
 • vaba vehklemine erinevate mõõkadega
 • kahevõitlused mõõkadel täisjõuga kaitses või kaitserõivastuses
 1. Põhiomadused sisemise energia kasutamises:
 • kasutatava energia põhilised liigid
 • kaitseala ehitamine ümber inimese
 • partnerite vahelise ühissfääri loomine, mis aitab genereerida eluenergiat suure efektiivsusega ja kestvusega
 1. 9Erinevate esemete käsitsemise mitmekülgsed printsiibid enesekaitseks
 2. Oskus mugavalt tunda end lähidistantsil:
 • tõukamise tehnika kasutus
 • tutvumine MEETODIGA ja paarispraktikad
 1. Mõõgakunst, kui meetod vaidlussituatsioonide ratsionaalseks lahendamiseks
 2. Spetsiaalsed praktikad inimese energiastruktuuri puhastamiseks üleliigsest informatsioonist
 3. Ruumi ja aja tajumise muutmine

Antud programm on põhjalikult tasakaalustatud ja arvestab iga inimese individuaalseid omadusi (füüsilisi, psühho-emotsionaalseid). Sõltuvalt vanusest ja võimalustest valitakse käijale oma rütm, koormus ja partner. Mitmeaastane töökogemus selle programmi alusel, on end õigustanud. Täites instruktori juhiseid, tõsiseid traumaohte ei teki, isegi siis, kui tegutsete täie jõuga ja kiiresti.

Tegevuste ohutus inimese tervisele, on üks peamistest erinevustest võrreldes teiste metoodikatega. Inimene õpib kasutama oma varjatud andeid, aga mitte vigastama ennast ja teisi.

Programm omab kolme põhisuunda: tervistav, suurendades teie võimalusi, sõjaline (reaalne vehklemine). Seepärast, tegeleda võivad kõik (igas vanuses ja olenemata soost) ja vastavalt soovidele, võivad valida suuna.
Tegevused, selle programmi alusel, aktiviseerivad inimorganismi kõiki sisemisi protsesse ning tõstavad energiapotentsiaali, kergendavad immuunsüsteemi töötamist, kahandavad haigestumisi ja väsimust ning aitavad adapteeruda kiiresti muutuvates elusituatsioonides. Tugevdavad kesknärvisüsteemi, muutes psüühikat vastupidavamaks välistegurite suhtes. Aktiviseerivad seksuaalkeskuse tööd, mis soodustavad impotentsus- ja frigiidsusprobleemide lahendamist. Oskus kontrollida oma agressiooni ja suunata loomingulisusele, mitte laastamisele. Elu muutub õnnelikumaks ja kestvamaks. Tegevuste imekspandavaks efektiks on noorenemise protsess. Mõõgakunst aitab lahendada igasuguseid probleeme.

Inimene, kes praktiseerib mõõgakunsti, vabaneb sisemistest kahtlustest, omandab jõu ja usu oma eesmärkide saavutamisel. Muutub kiireks, kergeks ja tundlikuks, mis aitavad tal näha ning lahendada, ükskõik millist situatsiooni, enne tema tekkimist.

Tere tulemast MÕÕGA maailma!!!!

üles
algusesse

Kellel ei ole võimalik tegeleda pidevalt, on järgmised õppimise vormid:

 • Individuaalsed tegevused
 • Väljasõidud, mitmepäevased väljasõidud linnast välja
 • Seminaride läbiviimine

Seminare saate tellida järgmistel teemadel:

 • Ohutunne kui elumotivatsiooni suurenemine
 • Relva ja esmete valdamise põhimõtted
 • Teiba valdamise kunst
 • Mõõk – siiruse kujundamine inimestevahelises suhtlemises
 • Vaidlussituatsioonide ja konfliktide loomulik ning efektiivne lahendamine
 • Mis on agressioon, kontroll agressiooni üle ja oskus kasutada agressiooni energiat

Me oleme valmis kohale sõitma ja tutvustama Teile meie Meetodit ja õpetama seda, mida te enda kohta veel ei tea.

Kõikide, Teid huvitavate küsimuste puhul, pöörduge aadressil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.