Tunnete Impeerium – MEETODI rajajaks on MEISTER A.P.MOROZOV. MEETOD on loodud inimese psüühika, tunnete ja emotsioonide praktiliseks tundma õppimiseks. MEETOD – praktiline õppevahend inimese hinge sügavamaks uurimiseks. Praktiseerides MEETODIT, te saate teada ja mõistate, mis toimub teie hingega, mida ta tahab ning miks vaevleb.

Meetod on ülesehitatud haarava mänguna ning seda on lihtne omandada. Kasutades põhiasendeid ja strateegiat, saate kergesti iseseisvalt enda kodus uurida oma hinge saladusi ja luua harmoonilisi suhteid lähedastega, tuttavatega, teiste inimestega.


Meetod õpetab määratlema probleemseid kohti inimese psüühikas ja nägema nende probleemide projektsioone inimese kehas. Meetod on loodud inimese emotsionaalse seisundi diagnoosimiseks ja inimese psüühika ning keha omavahelisest seosest, tunnete mõjust tervisele.

üles
algusesse

MEES- JA NAISENERGIA

Inimese tunded – see on tohutu energia jõud. Kui te oskate juhtida seda jõudu, siis teie elus tekkivad piiramatud võimalused. Teadmiste ja oskuste puudumine, kuidas tundeid muuta ja juhtida, võib purustada teie elu.

Enne tunnete strateegia tundma õppimist, on vaja selgeks saada ja mõista kahte energia liiki: mees- ja naisenergiat, mille poolest nad erinevad ja milline on nende vastastikune toime. Vaatleme kahte iidset kuju, kaht jumalat: Siva ja Sakti

SIVA – meesenergia – VAIM
SAKTI – naisenergia – HING

SIVA – meesenergia avaldumine: tugevus,sirgjoonelisus, täpsus, selgus, järjekindlus, kategoorilisus, diktaatorlikkus, lihtsus. Meesenergia – on teod ja tegevused. Siva hoiab käes teivast. Teivas – meesenergia ilming.

SAKTI – naisenergia avaldumine: pehmus, voolavus, järeleandlikkus, passiivsus, kõhklused, algatusvõimetus, leplikkus. Sakti hoiab käes rõngast. Rõngas – naisenergia ilming. Naisenergia – on tunded ja muretsemine.

Nendel kujudel mediteerides, te mõistate mees- ja naisenergia olemust, kuidas nad väljenduvad ja milline on vastastikune toime. Kui te tungite sügavale nende energiate tundma õppimisse, siis kindlasti tekkivad küsimused, millele me hea meelega vastame. Kui pole küsimusi, siis pole edasiminekut ja kasvu, s.t. te liuglete pealispinnal ning kunagi ei jõua põhiolemuseni.

TUNDED.

TUNDED – HINGE LABÜRINT. Tundeid, mida te ei kasutanud tavaelus – muutusid JÕUallikaks siis, kui te neid teadvustasite. Hinge labürindist väljumine – on andestamine – väljumine VAIMU. Me käime mööda hirmude, kahetsuse, solvumise jne...., tube. Aru saada, vastu võtta ja andestada – minevik ei tee teid enam murelikuks. Ärgata unest ja andestada. Jätta armukadedus, viha, solvumine, see tähendab ärgata. Liikudaoma tunnete toast tuppa, neist üheski peatumata, kuni leiate uue tunde – INTUITSIOONI.

INTUITSIOON – see on puhas tunne ilma lisadeta, kõrgeim VAIMU ILMING. Näide elust: leidsite JÕUDU ANDESTADA sõbrale ja nüüd võite seda JÕUDU KASUTADA oma tegemisteks. ANDESTUS annab meile JÕU, mis võimaldab saavutada ARMASTUSE ja TEOSTADA teda.

TUNNETE STRATEEGIA

MEETODI põhiolemuseks on TUNNETEGA töötamise strateegia. Üheks peamiseks ülesandeks töös TUNNETE strateegiaga on õpetada teile TUNNETE elavdamist ja nende vastuvõtmise sügavuse ja teravuse suurendamist. Strateegia aluseks on inimolendi emotsionaalse keha duaalsuseilmingu seitse tsentrit, mis haaravad HINGE ja ümbritseva maailma ning oma sisemise elu vahelise koostöö kogu spektrit.

 1. SILMAD: NUKRUS – HUVI, tähelepanelikkuse suurendamine
 2. KÕHT: SÜÜTUNNE – KINDLUSTUNNE
 3. SÜDA: KURBUS – SELGUS
 4. KÕRI: SOLVUMINE – ANDESTUS
 5. KÄELABAD: VIHA – USALDUS
 6. SELGROOG: ENESEHALETSUS – RAHULOLU
 7. PEALAGI – ÜLEMINE LOOTOS: HIRM (kinnine lootos) – ARMASTUS (avatud lootos)

Need on seitse HINGE olemuse duaalset aspekti, mis moodustavad inimese hingevõrgustiku, pidevalt kannatuste ja rõõmude vahel kõikuva egostruktuuri pendli.

Enesetäiendamisel MEETODI abiga õpib õpilane TEADLIKULT muutma negatiivseid tundeid positiivseteks.

Kuid esimese sammu, mille peab inimene tegema enda sees selleks, et teadvustada tunnete strateegiat, on AUSALT ja ÕIGlASELT tunnistada endale, et tema põhiolemuseks on negatiivsed tunded, mis on temale peaaegu nagu sisemine narkootikum. Alles pärast oma negatiivsete tunnete kunstlikku ja teadlikku läbitöötamist võib jõuda tegeliku teadmiseni, mis on POSITIIVSED TUNDED. See on juba duaalse tunnetesüsteemi pendli juhtimine TEADLIKULT. Kui teisse sisenes mingi negatiivne tunne, siis tuleb teda TEADLIKULT VÕIMENDADA teatud piirini ja MUUTA ta kategooriliselt, mõtte käsuga,
positiivseks. Alates sellest momendist, kui te suudate kergelt üle minna negatiivsetelt tunnetelt positiivsetele, võime me rääkida TUNNETE STRATEEGIA omandamisest.

HUVITUNNE

Huvitunne on käivitusnupp kõigi teiste tunnete jaoks. Seepärast me alustame tunnete õppimist just huvitundest. Kui inimesel ei ole mingit huvi, siis pole võimalik edasine õppimine ega suhtlemine.

Siiras huvitunne räägib sellest, et selle inimese tunded on aktiviseerunud, ta on aktiivne ja valmis tegudeks.

Kui inimesel puudub huvitunne, siis ta on passiivne, rusutud, pole jõudu ja temas progresseeruvad negatiivsed tunded.

Huvi tundele järgneb eseme või objekti vastu sümpaatia. Kui mulle on see inimene sümpaatne, siis tekib kindlasti selle inimese vastu huvitunne.

Ainult avatud tunnetega inimene on võimeline looma, suhtlema teiste inimestega, looma kunstiteoseid, ilmutama veel suuremat huvi enda vastu. Ainult selline inimene julgeb esitada küsimusi inimestele ja ELULE endale.

Huvi puudumine enda vastu ähvardab meid igavusega. Igavus tingib unisuse või kurjuse. Kurjus ja viha lähevad üle vihkamiseks. Vihkamine sünnitab kättemaksu. Kättemaks on püüe kiiresti halvata või hävitada teine inimene, objekt või subjekt.

HUVI saab tekkida kui on:

 1. Tähelepanelikkuse suurenemine. Seejärel tekib VASTUTUS, mida toetab PÜHALIKKUSE tunne. PÜHALIKKUS – on eraldi teema.
 2. RITUAAL – tegevus, mis on teostatud TÄIUSLIKULT, teisiti öeldes lihtsalt ja lakooniliselt. Rituaal võimaldab keerulised elu probleemid taandada lihtsateks, juhtida lihtsa lahenduseni. RITUAAL võimaldab näha, et kõik keerulised asjad on oma olemuselt lihtsad, tähendab illusoorsed. Kogu maailm on illusioon. Reaalne on ainult see, mis toimub minu sees. Kõik ülejäänu on ainult minu projektsioonid minu sees.

HUVI käivitamine – see on enda ja teiste elavdamise mehhanism. Mulle on kõik huvitav: miks räägin, miks vaikin, mida teised soovivad.

Enamik inimesi ei ole iseenda jaoks huvitavad. Nad suhtuvad endasse ükskõiksusega. Ükskõiksus sünnitab viha ümbritseva maailma vastu. Maailm reageerib samasuguse ükskõiksuse ja vihkamisega.
Sageli esineb liialdatud huvi, millest inimene väsib. Tähelepanu langeb selle juures 30 protsendile ja madalamale. Tähelepanelikkus ja valvsus sealjuures ei kasva vaid kahanevad pidevalt.

Kui ei keskenduta TUNNETELE ja TEGEVUSELE kandutakse mõtete ja illusioonide maailma. Tugevneb sisemine dialoog. Tugevad TUNDED, ENERGIA ülejääk sünnitab INNUSTUMISE.
Meie sisemiste saavutuste kaudu tunnetatud kogemus võimaldab meil saada kontakti ABSOLUUTSE TÕEGA .Süvenemine meditatsiooni on ühinemine ABSOLUUTSE VALGUSEGA, ENERGIAGA.

Kui läbi meie liigub energia takistamatult inimeselt inimesele, siis see ongi REALISEERIMISE algus. HUVI puudumine sünnitab laiskust. Kui ei ole küsimusi, siis järelikult puudub HUVI ELU ja iseenda vastu.

SISEMINE TÕDE kutsub mõistma oma soove ja kanda nende eest VASTUTUST.
Kõik need TÕE killud mõjutavad meie elu, järelikult ka surma. Kui HUVI on siiras, surm kaugeneb meist, kui HUVI on fiktiivne, surm läheneb meile. Kes ei ole võimeline kuulma ja kuulama ELU häält, kuuleb tingimata SURMA häält. ELU hääl on meie sisemuses. Tema kuulmiseks on vaja püüda tunnetada seda ainsat tõelist REAALSUST, mida kutsutakse VAIMU OLEMASOLUKS meis. TA on kõige ALLIKAS, mis täidab ELU tegeliku mõtte ja tervendava ARMASTUSE ENERGIAGA.

 

üles
algusesse

Praktiseerides ja õppides MEETODIT, inimene suudab tugevdada oma tundeid ja muuta oma elu palju huvitavamaks ja täiuslikumaks. Õppida kergelt muutma oma negatiivseid tundeid positiivseteks. Mitmekesistada ja värvikamaks muuta inimese elu emotsionaalsemat poolt.

Meetod aitab tasakaalustada ja reguleerida inimese psüühikat, teha ta vastupidavamaks meie kiiresti muutuvates situatsioonides (stressis). Psüühika muutub paindlikumaks ja liikuvamaks, kui keskus on kindlalt paigas, mis aitab kannatada tugevaid psüühilisi surveid ja raskusi, tervist kahjustamata.

Meetod annab teile kindlustunde ja tohutu energia juurdevoolu, õpetab, kui lihtne on suhelda teiste inimestega ja saada uusi sõpru, aitajaid.
Meetodi abiga te suudate luua harmoonilisi suhteid oma lähedastega, sugulastega ja teiste inimestega. Mõista ja leida ARMASTUST oma südames.

Meetod aitab vabaneda depressioonist, apaatsusest, väsimusest ja jõu puudumisest, pettumustest omavahelises läbisaamises.

üles
algusesse

MEISTER Andrei Pavlovits Morozov MEETODI rajaja, viib läbi seminare ja ümarlaua istumisi, kus te võite tutvuda MEETODIGA ja uurida põhjalikumalt.

Seminarid ja ümarlauaistumised toimuvad Tallinnas ja Türil.

Kõikide küsimustega pöörduge
e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tunnete strateegia võtmemomendid ja nende tundmaõppimine on kohustuslik distsipliin MÕÕGAKUNSTI ja TÕUGETE KUNSTI programmis, nende läbiviijad on instruktorid: Vjatseslav Kalenski ja Grigori Kiseljov..

üles
algusesse

Nendele, kes ei saa tegeleda pidevalt, on välja pakkuda järgmised võimalused:

 • individuaalsed treeningud
 • väljasõidud
 • seminaride läbimine
 • teejoomise tseremooniad

Seminaride toimumise koht:

Türi aed – linnas. Ökoloogiliselt puhta ja ainulaadse loodusega asukoht – puhas õhk, mets, järv, jõgi, palju ilusaid parke.

Seminarid toimuvad Türi Tervisekeskuses, kus on võimalik ka ööbida. Tervisekeskuses on mitu spordisaali (s.h. jõusaal), 25 m bassein, saun, kamina saal, kohvik, köök, dussiruumid, numbri toad. Seminaride teemasid võite leida rubriigist projektid ja seminarid.

Kõikide küsimustega pöörduge
e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tere tulemast TUNNETE IMPEERIUMISSE!